Khi bạn mở ứng dụng Thời tiết trên iPhone, các chi tiết cho vị trí hiện tại của bạn được hiển thị. Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy chạm vào , sau đó chạm vào Vị trí của tôi.

Vuốt lên để xem các chi tiết thời tiết như:

  • Dự báo hàng giờ: Vuốt màn hình hàng giờ sang trái hoặc phải.

  • Dự báo 10 ngày: Xem điều kiện thời tiết, khả năng có mưa, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất cho các ngày sắp tới.

  • Cảnh báo thời tiết nguy hiểm: Xem các cập nhật cho sự kiện thời tiết, ví dụ như bão mùa đông và lũ quét (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Chạm vào cảnh báo để đọc cảnh báo do chính phủ ban hành đầy đủ.

  • Bản đồ: Xem một bản đồ hiển thị nhiệt độ, lượng mưa, chất lượng không khí hoặc điều kiện gió trong khu vực. Chạm vào bản đồ để xem ở chế độ toàn màn hình hoặc để thay đổi chế độ xem bản đồ giữa nhiệt độ, lượng mưa, chất lượng không khí và gió. Hãy xem Xem bản đồ thời tiết trên iPhone.

  • Chất lượng không khí: Xem thông tin chất lượng không khí; chạm để xem chi tiết về thông tin sức khỏe và chất gây ô nhiễm (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

  • News: Đọc một bài báo khi có tin tức liên quan đến thời tiết tại vị trí đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

  • Các chi tiết thời tiết bổ sung: Xem thông tin thời tiết bổ sung, ví dụ như chỉ số UV, gió, tầm nhìn, tuần trăng, v.v. Chạm vào một chi tiết thời tiết để truy cập các tính năng và thông tin khác dành riêng cho chi tiết đó.

Để tìm hiểu thêm về các nguồn dữ liệu cho ứng dụng Thời tiết, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Tính khả dụng của tính năng và nguồn dữ liệu trong ứng dụng Thời tiết.