Ngân hàng Bản Việt hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân tại Hải Phòng, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Hà Nội (Long Biên), Hà Tĩnh, Phú Thọ.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý việc thiết lập giao dịch, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng:

 • Tổ chức công tác tiếp xúc và thiết lập giao dịch với khách hàng;
 • Thực hiện phân bổ, hỗ trợ CBNV và các Đơn vị kinh doanh trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể;
 • Tham mưu cho Ban giám đốc giao, điều phối chỉ tiêu bán hàng cho các Đơn vị kinh doanh trực thuộc;
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng hồ sơ tín dụng do mình phụ trách.

Tiếp thị đến khách hàng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng:

 • Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ đến khách hàng;
 • Trực tiếp tiếp thị khách hàng hoặc tiếp thị theo yêu cầu của các đơn vị trực thuộc;
 • Phối hợp với các đơn vị thuộc Hội sở thực hiện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới;
 • Tổ chức, triển khai việc thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động của CN và Ngân hàng.

Phân tích, thẩm định và đề xuất cấp tín dụng:

 • Tổ chức công tác tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp tín dụng của khách hàng; hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan;
 • Tổ chức, phân bổ hồ sơ cho CBNV trực thuộc để nghiên cứu, phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng;
 • Tổ chức công tác thẩm định rủi ro trong quan hệ cấp tín dụng với khách hàng, thẩm định khách hàng, thẩm định phương án kinh doanh, kiểm tra trước khi cấp tín dụng, có ý kiến đề xuất, trình cấp thẩm quyền giải quyết và phê duyệt;
 • Tổ chức công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm, lập biên bản định giá làm cơ sở đề xuất cấp tín dụng trong hạn mức quy định;
 • Lập tờ trình thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét và phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra sau cho vay định kỳ hoặc đột xuất (kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, thực hiện phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo nợ vay của khách hàng) theo quy định của pháp luật/ Ngân hàng;
 • Thẩm định việc đề nghị gia hạn nợ (tái cơ cấu khoản vay), miễn giảm lãi và có ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền để giải quyết;
 • Phối hợp với Trung tâm Thẩm định Tín dụng (Hội sở) trong công tác thu thập hồ sơ, đánh giá khách hàng;
 • Báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại CN và các Đơn vị kinh doanh trực thuộc;
 • Chịu trách nhiệm hành chính và vật chất về các khoản cấp tín dụng không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan hoặc sai sót trong khâu thẩm định, báo cáo sai sự thật và/ hoặc không chấp hành các quy định của pháp luật/ Ngân hàng dẫn đến rủi ro.

Tổ chức cung cấp, phân phối sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng:

 • Phân công CBNV hoàn tất các điều khoản, điều kiện của sản phẩm, dịch vụ trong các thỏa thuận, hợp đồng với khách hàng;
 • Tổ chức phối hợp, điều phối các đơn vị liên quan cung cấp sản phẩm, dịch vụ đã được phê duyệt nội bộ và cam kết với khách hàng; theo dõi quá trình thực hiện nghĩa vụ của khách hàng để đôn đốc, nhắc nhở;
 • Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng; đề xuất các biện pháp xử lý yêu cầu khách hàng;
 • Tổ chức phối hợp, điều phối các đơn vị liên quan xử lý yêu cầu của khách hàng.

Nhiệm vụ khác:

 • Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động của Phòng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo yêu cầu;
 • Tổ chức đào tạo CBNV trực thuộc đảm bảo năng lực nghiệp vụ và tuân thủ quy định Ngân hàng;
 • Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc;
 • Tham mưu cho Ban giám đốc các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn;
 • Quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra giám sát việc thực hiện của nhân viên nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp thẩm quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương

Kinh nghiệm, kiến thức

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 01 năm ở vị trí quản lý tương đương
 • Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng, hoạt động Ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
 • Nắm vững kiến thức pháp luật, kinh tế xã hội liên quan đến công việc

Kiến thức, kỹ năng cần có

 • Lãnh đạo, lập kế hoạch
 • Thương lượng, đàm phán
 • Phân tích tài chính
 • Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động