I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA 1. Đối tượng tham gia Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet và tự nguyện đăng ký thành viên của website www.trangnguyen.edu.vn, tự nguyện tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”. 2. Đăng kí tham gia a. Mỗi học sinh đăng kí duy nhất một tài khoản trên website: www.trangnguyen.edu.vn để học tập, ôn luyện và dự thi. (Tài khoản này được sử dụng từ năm lớp 1 đến lớp 5, tham gia được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài). b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; Lớp; Trường; Quận/Huyện; Tỉnh/Thành phố; Số điện thoại; Email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí tham dự ở khối lớp đó. (Họ tên phải đúng theo giấy khai sinh. trường, lớp, quận/huyện phải đúng thông tin nơi học sinh theo học. BTC sẽ cấp Giấy chứng nhận theo thông tin đăng ký). c. Học sinh đăng nhập vào website với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” -> chọn vòng thi để tham gia. d. Tên đăng nhập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Để được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet, học sinh cần điền đúng các thông tin, hình ảnh đại diện phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục. III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 1. Nội dung đề thi Câu hỏi trong vòng thi là kiến thức tiếng Việt tổng hợp từ 3 bộ sách (Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức, Chân Trời Sáng Tạo) và các thành ngữ, tục ngữ của cha ông xưa cùng với những kiến thức nâng cao, mở rộng phù hợp từng khối lớp. 2. Hình thức thi:

– Thi trực tuyến trên máy tính kết nối Internet. – Bài thi được hiển thị tại website: www.trangnguyen.edu.vn. – Mỗi vòng thi sẽ có điểm và thời gian được tính riêng. – Mỗi học sinh một đề thi riêng biệt, có mã thi theo từng hội đồng giám sát.

3. Lịch thi: II. QUY ĐỊNH VÒNG TỰ DO VÀ VÒNG ĐIỀU KIỆN

Học sinh khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện tham dự là học sinh đã đăng ký tài khoản hợp lệ và là thành viên của website www.trangnguyen.edu.vn

  • Thời gian thi: 30 phút.
  • Điểm thi: Điểm thi tối đa 300 điểm.
  • Số lần làm bài: Học sinh được làm bài nhiều lần đến khi đạt 200 điểm trở lên là được công nhận hoàn thành vòng thi.
  • Thời gian mở vòng thi: Thời gian từng vòng được công bố trên website www.trangnguyen.edu.vn
  • Địa điểm: Học sinh thi tự do tại nhà hoặc tại trường, học sinh làm bài trên máy tính có kết nối Internet.
  • Xét giải: BTC không xét giải cho vòng tự do và vòng điều kiện.

Các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương hãy tham gia từ hôm nay để có cơ hội tham gia VÒNG SƠ KHẢO và các vòng tiếp theo nhé!