Điều kiện:

1. Tài khoản Zing ID của khách hàng đã hoàn thành khai báo CMND và xác nhận Email và SĐT trên trang id.zing.vn

2. Tài khoản Zing ID của khách hàng chưa dùng để chơi game đã chọn

3. Tài khoản chơi game của khách hàng đã hoàn thành khai báo CMND trên account.id.zing.vn

4. Thông tin CMND, email và SĐT của tài khoản game và tài khoản Zing ID có thông tin tương tự nhau

Bước 1: Truy cập website Zing ID. Tại menu bên trái, nhấn chọn mục “Đăng nhập trò chơi”.

Bước 2: Khách hàng chọn Game cần chuyển đổi.

Bước 3: Khách hàng nhấn chọn “Thực hiện” để tiếp tục.

Bước 4: Hệ thống hiển thị các cổng đăng nhập game.

Bước 5: Khách hàng thực hiện đăng nhập (Vd: FB, GG, Zalo, AppleID…)

Khách hàng chọn cổng đăng nhập và login với tài khoản truy cập game.

Sau khi login thành công, hệ thống chuyển về trang id.zing.vn và tại mục “Đăng nhập trò chơi”.

Bước 6: Khách hàng thực hiện chuyển đổi SMS/Email.

  • Khách hàng chọn “Gửi mã xác minh” của Email và nhập mã xác minh được gửi đến từ hộp thư (khách hàng kiểm tra mail chính/spam).
  • Khách hàng chọn “Gửi mã xác minh” của SĐT và nhập OTP được gửi đến. (Lưu ý: Mỗi số điện thoại chỉ có thể nhận 3 mã xác minh mỗi ngày, 1 mã xác minh cách nhau mỗi 5 phút)
  • Khách hàng nhập mã kiểm tra (CAPTCHA).

Bước 7: Hệ thống thực hiện chuyển đổi.

  • Khách hàng chọn “Thực hiện” sau khi hoàn tất nhập các mã xác minh từ bước 7.

Bước 8: Hiển thị popup xác nhận khách hàng muốn chuyển đổi đăng nhập game:

  • Khách hàng chọn “Đồng ý” để xác nhận chuyển đổi thành công.
  • Hệ thống hiển thị popup thông báo khách hàng đã chuyển đổi đăng nhập game thành công.

Bước 9: Hệ thống ghi lại lịch sử chuyển đổi.

Khách hàng chọn “Đồng ý” từ bước 8, sau đó hệ thống hiển thị lịch sử Chuyển đổi đăng nhập.

Bước 10: Khách hàng vào game, đăng nhập bằng Zing ID kiểm tra thông tin nhân vật đã chuyển đổi thành công.

VD: GAME CLOUDSONG

Sau khi chuyển đổi đăng nhập thành công từ Apple sang Zing ID

  • Khách hàng log in game với tài khoản Zing ID đã thực hiện chuyển đổi (Thấy hiển thị đúng/đủ nhân vật trong tài khoản cũ) .

  • Khách hàng login với kênh AppleID chứa nhân vật trước đó sau khi chuyển đổi thành công, không hiển thị nhân vật cũ.

Về đầu trang