Tin nổi bật

One Street Fighter Tokyo Challenge

One Street Fighter Tokyo Challenge

02/05/2024 09:59Events

Những người chiến thắng giải đấu Single Elimination Community Tournament của ONE Esports sẽ cạnh tranh giải thưởng cao nhất và có vinh dự trở thành những nhà vô địch đầu tiên của của ONE Street Fighter Tokyo Challenge.